driehoek logo

Operaties

Operatie kat

Een voorbeeld van operaties die wij uitvoeren zijn:

  • Castratie en sterilisatie
  • Keizersnede
  • Verwijderen van tumoren en nemen van biopten
  • Oogheelkunde: zoals oogbol verwijderen, ooglidcorrecties en cherry eye-operaties
  • Buikoperaties: bijvoorbeeld aan maag, darmen, milt en blaas

Een enkele chirurgisch ingreep is te complex. Voor deze ingrepen zullen wij u doorverwijzen naar één van de specialistische klinieken waar wij mee samenwerken.

Voorbereiding
Voor geplande operaties vragen wij u er rekening mee te houden dat u huisdier nuchter moet zijn. Dit houdt in dat uw dier niet gegeten mag hebben vanaf 20 uur de avond voor de operatie. Drinken mag wel.

Voor de operatie zal de dierenarts uw huisdier klinisch onderzoeken, waarbij o.a. naar het hart en de longen wordt geluisterd. Hierdoor proberen wij het narcose risico te verminderen.

Bij risico patiënten zoals oudere dieren, dieren met hart/longproblemen of zieke dieren zullen wij geplande operaties zoals gebitssanering of castratie/sterilisatie uitstellen. Bij spoedoperaties zullen wij de narcose aanpassen zodat deze patiënten meer kans maken op een succesvol verloop van de operatie.

Narcose
Operaties worden gedaan onder volledige narcose. Bij risico patiënten zorgt een assistente ervoor dat de ademhaling gecontroleerd wordt gedurende de operatie en bij problemen wordt het dier beademt.

Nazorg
We zorgen ervoor dat uw huisdier helemaal wakker is alvorens hij/zij weer mee naar huis gaat. Tevens dient in sommige gevallen de operatiewond extra beschermd te worden, bijvoorbeeld door een petshirt of kraag tegen likken/krabben of een verband indien nodig. Een enkel geval krijgt medicatie mee voor thuis en dient terug te komen voor controle van herstel. U zult uiteraard uitgebreid geïnformeerd worden over de nazorg van uw dier.