Volg ons op Facebook Inloggen klantenportaalKlantenportaal
Dierenartsenpraktijk

Voorthuizen
Uddel
Garderen
Logo van Dapvug Dierenartsenpraktijk Voorthuizen, Uddel en Garderen
driehoek logo

Vleeskalveren

De vleeskalversector is een sector waarin de laatste jaren veel is gebeurd. Door veranderde regelgeving, met als doel te komen tot een vermindering van het antibioticagebruik, is het managen van een vleeskalverstal niet gemakkelijker geworden voor een kalverhouder. Een goede begeleiding op onder andere het gebied van therapie, ventilatie, huisvesting en hygiëne is daardoor erg belangrijk geworden. Samen met de rayonbeheerder van de integratie of voerleverancier kunnen wij hier een bijdrage aan leveren.
Lees meer..

Melkvee

Ook voor melkvee kunt u bij onze praktijk terecht. Voor het goed en correct behandelen van uw koeien is een bedrijfsbehandelplan erg belangrijk. 3e keus middelen willen we met grote terughoudendheid gebruiken en daarom vind u deze niet meer op het bedrijfsbehandelplan. Deze middelen worden alleen ingezet in levensbedreigende situaties of na gedegen nadere diagnostiek. Wanneer u twijfelt met welk middel er behandeld moet worden neem dan altijd contact op met onze praktijk.

Lees meer..

Varkens

Door middel van intensieve begeleiding op bedrijven streven wij naar een zo hoog mogelijk gezondheidsniveau met daaraan gekoppeld een laag antibiotica gebruik. De grote verwevenheid van gezondheid met voeding, klimaat , huisvesting en management vergt een brede aanpak. Door toenemende grootte van bedrijven neemt de complexiteit van bedrijfsvoering en ziekteverspreiding toe. In overleg en samenwerking met andere actoren op uw bedrijf richten wij ons op een totaalplan van aanpak van deze factoren om op korte en lange termijn een goed technisch resultaat te bereiken. Deze werkwijze leggen we vast in bedrijfsspecifieke protocollen.
Lees meer..

Schapen en Geiten

Ook voor schapen en geitenhouders bieden wij verschillende diensten aan. Dit bieden wij aan voor zowel particulier als bedrijfsmatig gehouden dieren.
Lees meer..