Volg ons op Facebook Inloggen klantenportaalKlantenportaal
Dierenartsenpraktijk

Voorthuizen
Uddel
Garderen
Logo van Dapvug Dierenartsenpraktijk Voorthuizen, Uddel en Garderen
driehoek logo

Gezondheidscontrole

Vruchtbaarheid
Ook met het verbeteren van de vruchtbaarheid op het bedrijven helpen wij u. Indien wij maandelijks of twee wekelijks op het bedrijf komen nemen we dit standaard mee. In andere gevallen kunt u bellen voor een afspraak. We kunnen de drachtlengte vaststellen, maar ook wanneer de koe niet drachtig wordt of de tocht niet laat zien kunnen we het probleem hierachter meestal vaststellen. Ook kunnen we cystes op de baarmoeder diagnosticeren of een verkeerde inhoud van de baarmoeder. Uiteraard geven we daarna ook advies over hoe het dier te behandelen.

MelkkoeienKlauwgezondheid
De klauwgezondheid is erg belangrijk op een bedrijf en speelt ook een grote rol bij de vruchtbaarheid van de koe. Een koe welke last van de klauwen heeft komt minder naar het voerhek en eet daardoor minder, tevens laten ze de tocht niet meer goed zien. Kreupelheid leidt tot afvoer van dieren, productiedaling, extra arbeid, een langere tussenkalftijd en extra dierenartskosten.
Laat uw koeien minimaal twee keer per jaar bekappen door een klauwverzorger en behandel tussentijds de dieren met een probleem. Bekap van deze koe(ien) niet alleen de aangetaste klauw maar ook de andere klauwen. Deze worden namelijk extra belast wanneer de koe kreupel loopt.
Ook voetbaden zijn belangrijk. De lengte van dit voetbad moet minimaal drie meter zijn zodat de koe met alle poten in het bad terecht komt. De koe moet niet langs het bad kunnen lopen en de diepte moet minimaal 15 cm zijn zodat ook de bijklauwtjes in het bad komen. Over hoe vaak de voetbaden moeten worden gebruikt zijn de meningen verdeeld. Over het algemeen wordt aangehouden in de stalperiode om de 3-4 weken en in de weideperiode om de 2 maanden. Maar afhankelijk van de problemen op het bedrijf kan dit naar beneden of naar boven worden aangepast.
Enkele tips:
 • Zorg dat het vloeistof niveau op peil blijft (aanvullen met de oplossing en niet met water)
 • Na 100 doorwadingen moet het bad ververst worden
 • Na het doorwaden de koeien minimaal een half uur vast zetten, zo kan het middel inwerken
 • Middelen zoals formaline werken niet wanneer de poten erg vies zijn, spuit daarom eerst de klauwen schoon met water
 • Plaats het voetbad niet te dicht bij de melkput omdat inademen schadelijk is voor mensen

Uiergezondheid
Uierontsteking is zeer pijnlijk voor de koe, zorgt voor productiedaling en is daarnaast ook erg vervelend en arbeidsintensief voor de veehouder. Uierontsteking is vaak een grote kostenpost op het bedrijf en frustrerend voor de veehouder omdat er onzekerheid is over het resultaat van de behandeling. Dit zijn maar enkele redenen waarom het zo belangrijk is om uierontsteking aan te pakken op het bedrijf.
Het verbeteren van de uiergezondheid gaat wel verder dan medicijngebruik. Naast dat er individuele koeien met uierontsteking moeten worden behandeld is het ook zaak om uierontsteking te proberen voorkomen op het bedrijf. De voornaamste zaken waar uitgebreid aandacht aan moet worden besteedt in het kader van de uiergezondheid zijn:
 • Instellingen van de melkmachine en de melktechniek
 • Droogstands en transitieperiode
 • Hygiëne van de boxen en het strooisel dat hierin ligt

Helaas is uierontsteking nooit 100% te vermijden. Om behandelingen effectiever te maken zijn er een aantal hulpmiddelen:
 • Het kweken van de veroorzakende bacterie in het melkmonster en de gevoeligheid op het type antibiotica
 • Het evalueren van droogzet therapie
 • Het (specifieke) bedrijfsbehandelplan

Het is dus erg belangrijk om regelmatig onderzoek te laten doen voor welke bacteriën een rol spelen bij uierontsteking op het bedrijf. Een goed beeld wordt verkregen door minimaal 10 keer per jaar melkmonsters in te sturen van dieren met klinische uierontsteking of hoog celgetal koeien. Zodat het behandelplan bedrijfsspecifieker kan worden gemaakt. Ook is het verschil in omgevingsbacteriën (zoals E. Coli) of koegebonden bacteriën (zoals S. Aureus) belangrijk om te bepalen waar de meeste aandacht naartoe moet gaan. Bijvoorbeeld naar afkalfstal/ligboxen etc. of naar de melkstal/melktechniek.