Volg ons op Facebook Inloggen klantenportaalKlantenportaal
Dierenartsenpraktijk

Voorthuizen
Uddel
Garderen
Logo van Dapvug Dierenartsenpraktijk Voorthuizen, Uddel en Garderen
driehoek logo

Varkens

Biggen

Bij dierenartsenpraktijk V.U.G. BV werken drie geborgde varkensartsen. De varkenssector vormt hiermee een belangrijke tak voor de praktijk waarbij ieder vanuit zijn expertise de veterinaire begeleiding op de bedrijven verzorgt. Binnen het klantenbestand is er een grote diversiteit van bedrijven variërend van (kern)fok-, vermeerderings-, vleesvarkens- tot biologische bedrijven.

Daarnaast werkt de praktijk intensief samen met andere praktijken in het land, verenigd in het Veterinair Kennis Centrum (VKC). Hierdoor is informatie beschikbaar uit een groot gebied waardoor een hoog kennisniveau gewaarborgd is.

Door middel van intensieve begeleiding op bedrijven streven wij naar een zo hoog mogelijk gezondheidsniveau met daaraan gekoppeld een laag antibiotica gebruik. De grote verwevenheid van gezondheid met voeding, klimaat , huisvesting en management vergt een brede aanpak. Door toenemende grootte van bedrijven neemt de complexiteit van bedrijfsvoering en ziekteverspreiding toe. In overleg en samenwerking met andere factoren op uw bedrijf richten wij ons op een totaalplan van aanpak van deze factoren om op korte en lange termijn een goed technisch resultaat te bereiken. Deze werkwijze leggen we vast in bedrijfsspecifieke protocollen.Varkens

Een belangrijk onderdeel in ons werk is het stellen van een goede diagnose. Naast analyse van aanwezige kengetallen maken we gebruik van moderne diagnostische middelen en methoden, als bloedonderzoek, secties, longspoelingen enz. Daarbij maken we gebruik van diverse onafhankelijke laboratoria in binnen en buitenland.

Binnen de varkenspraktijk is ook ruimschoots ervaring met aanvullende voedingssupplementen waardoor in samenwerking met voerleveranciers het antibioticum gebruik bij veel voorkomende infecties als streptokokken en coli verminderd wordt.